Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Turistička Ponuda Aktivni Odmor Lov

Lov

Lov

Lovište grada Banja Luka zauzima površinu od 78 148 ha odnosno 63 % ukupne teritorije najvećeg grada Republike Srpske. Teren lovišta je brdsko - planinski ali sa izuzetno širokom visinskom amplitudom koja se kreće od 167 m pa sve do 1314 m nadmorske visine. Najviše lovište Banja Luke se nalazi na Golom visu, na planini Čemernica, odakle se pruža nevjerovatan pogled na kanjon i dolinu rijeke Vrbas te okolna brda i planine. Na lovnom području Banja Luke izgrađen je veliki broj lovno-uzgojnih te lovno-tehničkih objekata kao što su hranilice, lovne kuće, lovne čeke i slično. Kao ekskluzivitet ovog lovišta, može se izvojiti blizina staništa mrkog medvjeda strogom centru Grada Banja Luka. Naime, na udaljenosti od samo 2,5 km od strogog centra Banja Luke, u šumama Starčevice i Ponira se nalazi stanište medvjeda, gdje je konstantno prisutno nekoliko jedinki ove izuzetne vrste divljači, indikatora očuvane životne sredine. Lovište Banja Luka obiluje sljedećim životinjskim vrstama interesantnim za lovno gazdovanje, i to: medvjed, vuk, srna, divlja svinja, divlja mačka, čagalj, lisica, zec, fazan, poljska jarebica, kune, jazavac, jastrebovi, prepelice, divlja patka, divlja guska, golubovi, itd. Pored lova u ponudi je i foto lov te turistički obilazak lovišta i korištenje lovačkih kuća. Svake godine Pokraj navedenog ovo Udruženje svake godine organizuje i lovno-turističke manifestacije, i to: Dani vuka - Čemernica, Istinijada - Bronzani Majdan i Šakalijada - Čokorska polja.

lov_10     lov_4     prijedor_17

Mrki medvjed
Lovi se sa visoke zatvorene čeke. Vrijeme lova mrkog medvjeda je od 1. oktobra do 15. maja. Dnevna organizaciona taksa je 75 EUR. Cijena odstrijeljenog trofeija može biti od 750 EUR do 5500 EUR a iznos se obračunava po CIC poenima. Za ranjenog, a nepronađenog mrkog medvjeda plaća se 1500 EUR. Za promašaj lovac plaća 150 EUR. Lovcu kao trofej pripada lobanja i krzno medvjeda. Meso medvjeda, bez utrobe, krzna, glave i šapa, iznosi 10 EUR po jednom kilogramu.

Srndać
Dnevna  organizaciona taksa  plaća se u iznosu od 25 EUR po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge. Meso srneće divljači (bez utrobe, glave i nogu do koljena)  plaća se 7.5 EUR po kilogramu. Lov se izvodi puškom sa izolučenom cijevi kalibra 5.6 mm i više i zrnom težine 3,5 grama i više. Izvodi se u periodu od  15. maja do 15.septembra. Lovcu pripada kao trofej  rogovlje sa lobanjom. Ranjavanje srndaća se plaća u iznosu od 50% od procijenjene vrijednosti primjerka (trofej plus  meso). Cijena odstrijeljenog trofeja srndaća se obračunava na osnovu vrijednosti trofeja i može biti od 140 EUR pa do 1000 EUR i više.

Divlja svinja
Lovi se pojedinačno (čekanjem sa visoke zatvorene čeke) i grupno (pogonom i prigonom - grupa od 3 -10 lovaca). Izvodi se u periodu od  01. juna do 15. januara, s tim da se odstrel jedinki ženskog pola vrši do 15 decembra. Dnevna organizaciona taksa kod pojedinačnog lova se plaća u  iznosu od 30 EUR po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.  Dnevna organizaciona taksa kod grupnog lova na divlju svinju iznosi 150 EUR za grupu (3-10 lovaca), plus dogovorene dnevne dodatne usluge.  Divlja svinja se lovi puškom sa izolučenom cijevi kalibra 7 mm i više i težinom zrna 9 grama i više, te puškom sačmaricom upotrebom jedinačne kugle ("brenek" i sl.) 

Pojedinačni lov
Izvodi se u periodu od  01. juna do 15. januara s tim da se odstrel jedinki ženskog pola vrši do 15 decembra. Nakon odstrela divlje svinje u pojedinačnom lovu, lovac plaća cijenu odstrela prema važećem cjenovniku, gdje je propisano:
Za odstrel vepra lovcu kao trofej pripadaju kljove vepra. Meso vepra u koži (bez utrobe) plaća se 2 EUR po kilogramu. Za ranjenog a nepronađenog vepra lovac plaća 150 EUR plus 50 % procijenjene težine mesa vepra. Cijena odstreljenog trofeja vepra se obračunava na osnovu vrijednosti trofeja (CIC poena) i može biti od 90 EUR pa sve do 650 EUR i više.
Odstel krmače može biti od 75 EUR do 150 EUR, a za ranjenu i nepronađenu krmaču plaća se 25 EUR plus 50% od procjenjene težine mesa. Lovcu pripada odstrijeljeni primjerak bez obaveze plaćanja mesa.
Odtsrel nazimadi i prasadi. Odstrel nazimeta je 75 EUR, dok je odstrel praseta 50 EUR.Lovcu pripada odstreljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.

lov_3     lov_11     lov_5

Grupni lov
Izvodi se u periodu od  01. oktobra do 15. januara, s tim da se odstrel jedinki ženskog pola vrši do 15 decembra. Lov se organizuje za grupe od 3 do 10 lovaca. Dnevna organizaciona taksa za grupu iznosi 150 EUR po grupi, u koju je već uračunata usluga organizacije lova, ulaz u  lovište, usluga pogoniča i odstrel prvog primjerka divlje svinje bez obaveze plaćanja mesa, bez obzira na pol, starost i uzrast. Svaki naredni odstreljeni primjerak plaća se paušalno u sljedećim iznosima:

            - za vepra  200 EUR
            - za krmaču  125 EUR
            - za nazime i prase  75 EUR
Lovcima pripada odstreljeni primjerak bez obaveze plaćanja mesa. Promašaj i ranjavanje se ne naplaćuju. Ako se u toku lovnog dana u pogonu i prigonu ne pokrenu divlje svinje, lovcima se vraća 70 % uplaćene dnevne organizacione takse. Vrijednost trofeja vepra odstreljenog u grupnom lovu se naplaćuje po vrijednostima CIC poena i može biti od 90 EUR pa sve do 650 EUR i više. Trofej pripada lovcu koji ga je odstrelio.


Uslovi niskog lova
Dnevna organizaciona taksa plaća se u iznosu od 10 EUR po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge. 

Lov zeca
Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. decembra
Cijena odstrela je 28 EUR po primjerku

Lov fazana (pjevca)
Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. januara
Cijena odstrela je 10 EUR po primjerku

Lov divlje patke
Vrijeme lovljenja je od  01. septembra do 29. februara           
Divlja patka gluvara se plaća 5 EUR po odstrijeljenom primjerku
Divlja patka krdža se plaća 5 EUR po odstrijeljenom primjerku

Lov prepelice, divljeg goluba i grlice
Vrijeme lovljenja je od  01. avgusta do 29. februara
Cijena odstrela je 3.5 EUR po primjerku

Lov šumske šljuke
Vrijeme lovljenja je  01. avgusta do 29. februara
Cijena odstrela je 5 EUR po primjerku

lov_1     lov_2     lov_9

Napomena:
Lov divljači mogu izvoditi isključivo lica koja imaju dozvolu za nošenje lovačkog oružja i položen lovački ispit. Komercijalni lov divljači može se izvodi radnim danima, subotom i nedjeljom te državnim i republičkim praznicima. Za svakog lovca-gosta koji je zainteresovan za odstrel divljači visokog lova u pojedinačnom lovu, će biti dodijeljen po jedan stručni pratilac, dok će pri grupnom lovu na divljač visokog lova (grupa od 3 - 10 lovaca) biti dodijeljen po jedan stručni pratilac za svaku grupu. Naknada usluga stručnih pratilaca za lov divljači visokog i niskog lova, te ostale dodatne usluge se naknadno dogovaraju. Ukoliko je potrebno moguće je i pružanje ostalih usluga kao što su iznajmljivanje oružja, lovačkih pasa, prevoz, smještaj i ishrana lovaca. Za detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate.

footer-logo

© 2011 banjalukatravel.com
Sva prava zadržana.
Dizajn: milan3vic@gmail.com

Kontakt
Mapa Sajta